POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności

Szanowny Użytkowniku,

z należytą starannością dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Z tego względu chcemy prosić Cię o uważne przeczytane informacji dotyczących funkcjonowania naszej strony.

W poniższej Polityce prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, w tym o sposobie, zakresie oraz celu ich przetwarzania w ramach naszej oferty internetowej i powiązanych z nią stron internetowych, funkcji i treści oraz zewnętrznych działań internetowych, takich jak nasze profile w mediach społecznościowych.

I. Informacje ogólne

 1. Przedmiotowa Polityka została przygotowana w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i określa zasady funkcjonowania strony internetowej dostępnej pod adresem: https://barbellclub.pl (dalej: „strona”).
 1. Strona wraz z wszystkimi jej składowymi, w szczególności zamieszczonymi fotografiami oraz grafikami, chronione są przepisami prawa w oparciu o ustawę z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2018 poz. 1191 ze zm.), a także ustawę z dnia 16.04.1993 r. o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.2018 poz. 419 ze zm.).
 1. Autorzy zamieszczanych utworów fotograficznych, graficznych oraz innych treści dostępnych na stronie nie wyrażają zgody na ich jakąkolwiek publikację oraz modyfikację (w wydawnictwach, publikacjach, prezentacjach, stronach internetowych i w inny sposób ujęty w ustawie o ochronie praw autorskich) bez ich uprzedniej, pisemnej zgody.
 1. W przypadku bezprawnego wykorzystania utworów dostępnych na stronie, bez względu na to, czy działania związane z wykorzystaniem fotografii, grafik czy treści miały charakter komercyjny czy niekomercyjny, zarówno właściciel strony, jak i autorzy wykorzystanych utworów, uprawnieni są do wyegzekwowania swoich praw na drodze sądowej.
 1. Użytkownik ma prawo do korzystanie z całości treści opublikowanych z poszanowaniem obowiązujących praw autorskich. Żadna część strony nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych bez uprzedniej, pisemnej zgody właściciela strony.
 1. Oferta handlowa przedstawiona na stronie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 k.c.
 1. Strona ma charakter informacyjny.

II. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników strony jest Trening Funkcjonalny Sp. z o.o. z siedzibą we Wrząsowicach (32-040), przy ul. Brzegi 175, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod numerem KRS: 0000704481, NIP: 9442257485, REGON: 368779886.

Administrator wyznaczył swojego przedstawiciela w osobie p. Agnieszki Kumor. We wszystkich sprawach związanych z ochroną Pani/Pana danych osobowych, prosimy o kontakt z wyznaczonym przedstawicielem pod adresem e-mail: agnieszka.kumor@barbellclub.pl, wpisując w tytule wiadomości „RODO”, ewentualnie prosimy o skierowanie pisma na adres korespondencyjny: Barbell Club Warszawa, ul. gen. Józefa Zajączka 9B, 01-518 Warszawa.

III. Cel przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników strony zasadniczo tylko w celu koniecznym do zapewnienia odpowiedniego działania oferty internetowej, zamieszczonych treści oraz prezentowanych usług Administratora. Poza tym przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy udzielisz nam na to zgody i zawsze w celu określonym w jej treści

Podstawowe cele przetwarzania danych osobowych:

 1. zawarcie i wykonanie umów, o których mowa w Klauzuli Informacyjnej;
 1. odpowiadania na Twoje zapytania (jeżeli zadzwonisz lub skorzystasz z formularza kontaktowego);
 1. przesyłanie Newslettera – jeżeli wyraziłaś/eś na to zgodę.

IV. Czas przetwarzania

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu wykonania umowy, załatwienia Twojego zapytania, a jeżeli jesteś zapisany na Newsletter – do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Dane osobowe zachowujemy również w celu obrony przed roszczeniami – do czasu przedawnienia takich roszczeń.

V. Usługa Newsletter

 1. Usługa Newsletter polega na comiesięcznym informowaniu subskrybentów o nowościach oferowanych przez Administratora, ofertach promocyjnych oraz informacjach handlowych.
 1. Newsletter wysyłany jest do użytkowników, którzy wyrazili dobrowolną zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w tym celu.
 1. Newsletter wysyłany jest pod koniec każdego miesiąca i zawiera informacje, o których mowa w ust. 1 dot. następnego miesiąca działalności Administratora.
 1. Subskrybent zapisując się na Usługę Newsletter obowiązany jest podać następujące dane osobowe: imię oraz adres e-mail.
 1. Podanie danych, o których mowa w ust. 5 powyżej, jest całkowicie dobrowolne. Konsekwencją ich niepodania jest uniemożliwienie korzystania z Usługi Newsletter.
 1. Każdy subskrybent usługi Newsletter ma prawo w dowolnym momencie odwołać zgodę udzieloną Administratorowi na przetwarzanie jego danych osobowych. W tym celu należy wysłać e-mail na adres przedstawiciela Administratora - agnieszka.kumor@barbellclub.pl bądź skorzystać z możliwości bezpośredniego wypisania się dostępnej na stronie https://barbellclub.pl.
 1. Po usunięciu danych osobowych subskrybenta, Administrator nie jest uprawniony do ich dalszego przetwarzania, chyba że takie uprawnienie będzie wynikać z właściwych przepisów prawa.

VI. Przetwarzanie danych osób niepełnoletnich

Z założenia wszelkie działania Administratora kierowane są do osób pełnoletnich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które mogą podejmować decyzje bądź wpływać na ich podejmowanie. Jeżeli opiekunowie prawni osoby niepełnoletniej bądź ubezwłasnowolnionej częściowo lub całkowicie wejdą w posiadanie informacji dot. wypełnienia przez tę osobę któregokolwiek z formularzy dostępnych na stronie, prosimy o niezwłoczne skontaktowanie się z Administratorem w celu usunięcia tych danych z bazy bądź wycofanie zgody poprzez wysłanie stosownego e-maila na adres:

VII. Prawa użytkowników

Zgodnie z przepisami dot. ochrony danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

 1. uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe, a jeżeli ma
 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 1. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
 1. przenoszenia Twoich danych osobowych;
 1. cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

We wszystkich sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt z wyznaczonym przedstawicielem pod adresem e-mail: agnieszka.kumor@barbellclub.pl, wpisując w tytule wiadomości „RODO”, ewentualnie prosimy o skierowanie pisma na adres korespondencyjny: Barbell Club Warszawa, ul. gen. Józefa Zajączka 9B, 01-518 Warszawa.

Ponadto, jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe z obowiązującymi przepisami prawa dot. ochrony danych osobowych, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

VIII. Twoje dane są z nami bezpieczne

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, dlatego stosujemy adekwatne zabezpieczenia (fizyczne oraz technologiczne) oraz zachowujemy w poufności wszystkie, przekazane nam informacje, które Ciebie dotyczą. Jednym z elementów naszych zabezpieczeń jest Polityka Bezpieczeństwa, którą przyjęliśmy oraz sumiennie stosujemy. Wypełniamy także wszystkie obowiązki spoczywające na nas, jako na Administratorze Danych Osobowych, wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności RODO.

IX. Pliki Cookies (czyli, po prostu Ciasteczka)

 1. Dieta, zdrowy tryb życia i sport – to nasze główne zainteresowania (w końcu jesteśmy Barbell Club Warszawa!), dlatego mamy konkretny powód, aby nie lubić ciasteczek – z tego też względu nasza strona internetowa również nie korzysta z plików cookies, nazywanych ciasteczkami.
 1. Powyższe nie oznacza, że żadne ciasteczka (czyli mówiąc językiem informatyków - pliki zawierające dane informatyczne, które zapisywane są na używanym przez Ciebie urządzeniu końcowym tak, że możliwe jest ich odczytanie po ponownym połączeniu ze stroną www), nie są wykorzystywane, gdy korzystasz z naszej strony. Możliwe, że Twoja przeglądarka internetowa wykorzystuje pliki cookies. Niezależnie jednak od tego, jakiej przeglądarki internetowej używasz, możesz skorzystać z opcji wyłączenia plików cookies zarówno dla konkretnej witryny, jak i wszystkich odwiedzanych przez Ciebie stron internetowych.
 1. Więcej informacji dot. plików cookies znajdziesz na stronie internetowej: http://www.youronlinechoices.com/pl/.

X. Lubimy rozmawiać!

Lubimy ludzi i lubimy z nimi rozmawiać, dlatego jeżeli masz jakiekolwiek pytania dot. Polityki Prywatności, Klauzuli Informacyjnej bądź innej kwestii związanej z naszą działalnością, w każdej chwili możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • za pomocą formularza dostępnego na naszej stronie „KONTAKT”;
 • pisemnie na adres: Barbell Club Warszawa, ul. Gen. Józefa Zajączka 9B, 01-518 Warszawa.

XI. Zmiana Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany przedmiotowej polityki poprzez opublikowanie jej nowej treści na stronie.

**Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 14.04.2019 r. **

Barbell Club

Barbell Club to kameralne Studio Treningu Funkcjonalnego i Siłowego usytuowane w sercu Żoliborza i oferujące najwyższej jakości trening.

Zapraszamy!

Kontakt

Godziny otwarcia

PON - PT 6:00-22:00
SOB I NIE - 8:30 - 13:00

 • Facebook
 • Instagram